Trang chủ Tags điều hòa kinh mạch

Tag: điều hòa kinh mạch

Đỗ nhược

Đỗ nhược còn gọi là đỗ hành, đỗ liên, bạch liên, bạch linh, nhược chi, thuộc họ mã đâu linh, có thể lấy rễ...
Loading...

Được xem nhiều

Tước sàng

Tục đoạn

Thạch nhũ

Thược dược

Bại tương