Trang chủ Tags Dưỡng tâm an thần

Tag: dưỡng tâm an thần

Bách thực

Bách thực là nhân của cây trắc bá, loài thực vật thuộc họ bách (Cupressaceae) còn được gọi là bách tử nhân, trắc bách...

Linh chi tím

Linh chi tím là loài thực vật thuộc họ linh chi, chủ yếu sinh trưởng ở vùng Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng...
Loading...

Được xem nhiều

Thi thực

Toan tương

linh chi trang

Linh chi trắng

Trư linh

Nhuy hạch