Thần Nông bản thảo kinh

Thần Nông bản thảo kinh có thứ tự thành một hệ thống, là cuốn toàn thư tổng luận, quy nạp 13 lý luận dược học. Trước tiên là lý luận về phương tễ quân, thần, tá, sứ, khái quát 7 loại dược liệu đơn hành, tương tu, tương sứ, tương úy, tương ố, tương phản, tương sát, phối hợp với 5 tình huống, gọi là thất tình. Ngoài ra còn chỉ rõ các hình dạng thuốc, hoàn, tán, thang, cao có sự ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị và bệnh chứng.

Thủy tô

Giả tô

Hành lá

Thông thực

Liễu thực

Hạnh hạch nhân

Đào hạch nhân

Mai thực

Bỉ tử

Hợp hoan

Loading...

Được xem nhiều

Thông thảo

trach ta

Trạch tả

Vân thực

Xương khô

thu du

Thự dự