Thần Nông bản thảo kinh

Thần Nông bản thảo kinh có thứ tự thành một hệ thống, là cuốn toàn thư tổng luận, quy nạp 13 lý luận dược học. Trước tiên là lý luận về phương tễ quân, thần, tá, sứ, khái quát 7 loại dược liệu đơn hành, tương tu, tương sứ, tương úy, tương ố, tương phản, tương sát, phối hợp với 5 tình huống, gọi là thất tình. Ngoài ra còn chỉ rõ các hình dạng thuốc, hoàn, tán, thang, cao có sự ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị và bệnh chứng.

linh chi đỏ

Linh chi đỏ

Thương nhĩ tử

Sáp ong

Tích tuyết thảo

Sài hồ

dai tao

Đại táo

cù mạch

Cù mạch

Thiến căn

Từ trường khanh

Thục dương tuyền

Loading...

Được xem nhiều

Vừng đen

Cảo bản

La hán quả

Bối mẫu