Thần Nông bản thảo kinh

Thần Nông bản thảo kinh có thứ tự thành một hệ thống, là cuốn toàn thư tổng luận, quy nạp 13 lý luận dược học. Trước tiên là lý luận về phương tễ quân, thần, tá, sứ, khái quát 7 loại dược liệu đơn hành, tương tu, tương sứ, tương úy, tương ố, tương phản, tương sát, phối hợp với 5 tình huống, gọi là thất tình. Ngoài ra còn chỉ rõ các hình dạng thuốc, hoàn, tán, thang, cao có sự ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị và bệnh chứng.

huyền sâm

Huyền sâm

gừng khô

Gừng khô

Thông thực

Bạch giao

Mã tiên cao

Cảnh thiên

cu sen

Củ sen

khiem thuc

Khiếm thực

Bách hợp

Qua lâu căn

Loading...

Được xem nhiều

Tích tuyết thảo

Bạch cức

Xoan trắng

Bạch tiên

Địa du